Sponsorater

Vigrestad Bygg sitt samfunnsengasjement

Vigrestad Bygg er sterkt lokalt forankret. Vi ønsker å bidra i nærmiljøet vårt på flere ulike måter. Ikke bare med gode og solide bygninger for folk og dyr, men også i form av trygge arbeidsplasser, gode læreplasser og gjennom støtte til lag og organisasjoner.

Vi ser på lokalt engasjement som svært viktig. Gjennom sponsoravtaler kan vi stimulere til aktiviteter for barn og unge. Idretten er en viktig del av barnas oppvekstmiljø, og mye av arbeidet drives av frivillige. Vi ønsker å støtte dette arbeidet.

Vi er stolt sponsor og støttespiller for lokale foreninger som:

  • Vigrestad Idrettsklubb
  • Varhaug Idrettslag
  • Vigrestad Sykkelklubb
  • Jæren Alpinklubb
  • Brusand Idrettslag

Organisasjonene ovenfor er valgt med bakgrunn i å nå et bredt spekter av menneskene i lokalmiljøet, Målet er å bidra til gode aktiviteter for flest mulig, og til glede og mestring i hverdagen.